სააქციო საზოგადოება

ქმნა მართლისა სამართლისა ხესა შეიქმს ხმელსა ნედლად!!!

შოთა რუსთაველი

ჩვენ ვქმნით ჩვენს მომავალს

  • არ დაველოდოთ ლამაზ ხვალეს!!!
  • დღევანდელი დღე გავხადოთ ლამაზი

სქემა