ვერ დაიჭირავს სიკვდილსა გზა ვიწრო, ვერცა კლდოვანი;
მისგან გასწორდეს ყოველი, სუსტი და ძალგულოვანი;
ბოლოდ შეყარნეს მიწამან ერთგან მოყმე და მხცოვანი.
სჯობს სიცოცხლესა ნაძრახსა სიკვდილი სახელოვანი!

შოთა რუსთაველი

ბიზნესმენებს!!!

გახდით ჩვენი პარტნიორი!!!

ამით ჩვენ მოქალაქეებს უდიდეს დახმარებას გაუწევთ და ამასთანავე საგრძნობლად გაზრდით შემოსავალს ბიზნესიდან

პარტნიორები

შეიძინე პარტნიორებთან !

ჩვენი პარტნიორები არიან ორგანიზაციები ვისი წილობრივი მფლობელიც არის სააქციო საზოგადოება

ყოველი შენაძენი ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებში ნიშნავს იმას რომ, თქვენ ყიდულობთ ამა თუ იმ საქონელს ან მომსახურებას თქვენს კუთვნილ ორგანიზაციებში.

რაც ზრდის თქვენს ბიუჯეტს.

პარტნიორთა ნუსხა მუდმივად ახლდება

ჩვენ ვართ თქვენ!!!

ძალა ბევრობაშია!!!

 

მიმდინარეობს მოლაპარაკება ჩვენს მომავალ პარტნიორებთან

პარტნიორების ჩამონათვალი წილების მიხედვით