ბიზნესმენებს!!!

ვარდთა და ნეხვთა ვინათგან მზე სწორად მოეფინების,
დიდთა და წვრილთა წყალობა შენმცა ნუ მოგეწყინების!
უხვი ახსნილსა დააბამს, იგი თვით ების, ვინ ების.
უხვად გასცემდი, ზღვათაცა შესდის და გაედინების.

შოთა რუსთაველი

ჩვენ თქვენ ვართ!!!

გახდით ჩვენი პარტნიორი!!!

ჩვენ ვართ თქვენი შემოსავლოს წყარო.
ჩვენ მოვდივართ თქვენთან და ვტოვებთ ჩვენი შემოსავლის გარკვეულ ნაწილს…
გვიწილადეთ მოგების მცირე ნაწილი!
და როცა ჩვენი ინტერესიც იქნება ჩადებული თქვენს წარმატებებში, უფრო ბევრნი და ბევრჯერ მოვალთ თქვენთან!!!